Årsmøte og fagdag 2018

lagt inn 23. feb. 2018, 02:50 av Bjarne O. Braastad

Årsmøte og fagdag holdes lørdag 17. mars 2018 på Natur videregående skole i Oslo, Strømsveien 323A, 1081 Oslo. Fagdagen starter kl. 0900 og årsmøtet kl. 1700. Se Facebook-arrangementet om fagdagen: https://www.facebook.com/events/1153630851434506/ . Merk at det er forhåndspåmelding til fagdagen. Alle medlemmer skal ha fått epost ang. årsmøtet. Er du medlem, men ikke har fått invitasjon til årsmøtet, send en mail til post@etologi.no.

Ny leder fra 2017

lagt inn 21. mar. 2017, 08:05 av Bjarne O. Braastad

Petrine Austvik Gullesen, ny leder fra 2017Petrine Austvik Gullesen ble valgt til ny leder av Foreningen Norske Etologer på årsmøtet 18. mars. Erica Hogstad Fjæran ble valgt til nestleder. Styremedlemmer er Sofie Lillebø og Silje Klo Hansen (ny). Anne Marit Rød fortsetter som kasserer. Agnethe-Irén Sandem og student Johanna Gjøen er varamedlemmer. 

Årsmøte og fagdag 18. mars 2017

lagt inn 14. feb. 2017, 03:42 av Bjarne O. Braastad   [ oppdatert 14. feb. 2017, 03:47 ]

 
I år har vi gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på NMBU i Ås lørdag 18. mars! Møtet holdes på Ås gård, Senter for husdyrforsøk i Syverudveien fra kl. 1130. Program ligger her: www.facebook.com/events/892059724260725/, se også facebook-siden www.facebook.com/ForeningenNorskeEtologer/. Både årsmøte og fagdag er åpent for alle som ønsker å delta. Påmelding til FNE's årsmøte og fagdag gjøres via denne nettsiden: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4924871&sid=doWQ2vK2ve. Frist: 5. mars.

Etologi og dyrevelferd for ungdomsskolen

lagt inn 14. feb. 2017, 03:31 av Bjarne O. Braastad   [ oppdatert 8. nov. 2017, 03:30 ]

  Ny nettside for ungdomsskolen er lansert. www.etologi-dyrevelferd.no er Foreningen Norske Etologers nettsider til bruk i ungdomsskolen. Sidene beskriver hva etologi og dyrevelferd er, og de omfatter beskrivelser av atferd hos ulike dyrearter. Nettsiden er særlig egnet for naturfag, men den kan også nyttes innen KRLE, norsk og samfunnsfag. På sidene kan en lese hvordan stoffet kan tilpasses til bruk i de ulike fagplanene. Nettressursen vil bli utviklet videre.

Tips alle lærere i ungdomsskolen om disse sidene! Nettsidene kan også brukes i videregående skole. Tips oss gjerne om aktuelt stoff og aktuelle forsøksopplegg innen dyreatferd som du har erfaring med: post@etologi.no.

Ny leder i Foreningen Norske Etologer

lagt inn 14. mar. 2016, 03:07 av Bjarne O. Braastad   [ oppdatert 14. feb. 2017, 03:15 ]

På årsmøtet 12.3.2016 ble Agnethe-Irén Sandem valgt til ny leder. Agnethe har MSc- og PhD-grad i etologi fra Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU i Ås. Hun arbeider som produktsjef i De Laval. Ved tiltredelsen uttaler Agnethe at hun ønsker å bidra til at FNE fremmer økt kunnskap om etologi og dyrevelferd blant ”folk flest”. Arbeidet med å lage nettsider til bruk i undervisning i skolen synes hun er midt i blinken i så henseende, da økes kunnskapen hos de unge. 

Ny professor i etologi

lagt inn 14. mar. 2016, 03:00 av Bjarne O. Braastad   [ oppdatert 14. mar. 2016, 03:02 ]


Ruth Newberry har fått opprykk til professor i etologi ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU i Ås. Siden 2013 har hun vært førsteamanuensis samme sted. Hun har spesielt ansvar for atferd hos hund, men som etologisk generalist underviser hun på et bredt felt innen rein og anvendt etologi. Ruth har tidligere være president i ISAE, International Society for Applied Ethology. 

Årsmøte, Foreningen Norske Etologer

lagt inn 14. des. 2015, 11:47 av Bjarne O. Braastad   [ oppdatert 11. feb. 2016, 01:43 ]

I år har vi gleden av å invitere til årsmøte i Trondheim lørdag 12. mars! Møtet holdes på Institutt for biologi på NTNU, Realfagbygget, auditorium R3 fra kl. 1130. Nå skal vi endelig få se hva våre etolog-venner jobber med i Midt-Norge! Program ligger på facebook-siden www.facebook.com/ForeningenNorskeEtologer/.  Både årsmøte og fagdag er åpent for alle som ønsker å delta, og det er helt kostnadsfritt, bortsett fra om en vil delta på felles middag på kvelden.

Påmelding til FNE's årsmøte og fagdag sendes til bjarne.braastad@nmbu.no. Skriv navn, adresse og om du vil delta på felles middag lørdag kveld. Frist: 6. mars.

Ny professor i etologi

lagt inn 28. jul. 2015, 04:45 av Bjarne O. Braastad   [ oppdatert 28. jul. 2015, 04:52 ]

Andrew M. Janczak har fått opprykk til professor i etologi ved NMBU Veterinærhøgskolen. Andrew er leder av Production Animal Biomedical Research Laboratory ved Institutt for produksjonsdyrmedisin. Han er utdannet ved NMBUs Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap i Ås, der han også tok sin doktorgrad (dr.agric.) i 2002 med avhandlingen "Fear, anxiety and coping styles: Validity and implications for maternal ability in pigs". Andrew har de siste årene særlig jobbet med høns, med fokus på oppdrettsforhold og kognitive egenskaper hos verpehøner.

Ny doktorgrad i etologi

lagt inn 20. jan. 2015, 06:39 av Bjarne O. Braastad

Rachel M. Chojnacki disputerte 19. desember 2014 for ph.d.-graden i etologi ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Tittelen på doktoravhandlingen er "Prenatal social environment in goats - effect of animal stocking densities". Hovedveileder er prof. Inger Lise Andersen.

Andenæsgruppen er sponsor for foreningen

lagt inn 20. jan. 2015, 06:06 av Bjarne O. Braastad   [ oppdatert 5. apr. 2015, 05:15 ]


I 2014 fikk vi Andenæsgruppen som sponsor. De er hovedsponsor for prosjektet "Dyr og barn", en ny nettside om atferd og velferd hos dyr. Selskapet, som driver virksomhet over hele verden, ønsker å ta samfunnsansvar.

Eier Tor Andenæs ser dyrevelferd som en viktig verdi både i Norge og internasjonalt. Han innser at dyreeiere kan for lite om dyrene sine og hvilke behov de har.

- Skal man sikre dyrenes velferd, må man ha tilstrekkelige kunnskaper om dyrets atferd og forstå hvilke krav som må settes til dyrets miljø og stell, sier Tor Andenæs.

Selskapet er opptatt av å bygge verdier over tid.

– Gjennom vårt engasjement i Foreningen Norske Etologer ønsker vi å bidra til at skoleelever får den kunnskapen som trengs. Vi må begynne med de unge. Da kan vi etter hvert få en fremtid uten dyremishandling, sier Tor Andenæs.

Leder i Foreningen Norske Etologer, Sofie Lillebø, er glad for støtten fra Andenæsgruppen.

– Uten støtten fra Andenæsgruppen hadde det ikke vært økonomisk forsvarlig å starte arbeidet med å utvikle nye nettsider om etologi og dyrevelferd for ungdomsskolen, sier hun.

Med selskapene Tanja AS, Sunbelt Holdings i USA og Churchgate India Fund har Andenæsgruppen et internasjonalt fokus.

Konkrete forbedringer for dyrevelferden i Norge kan fungere som gode eksempler for utlandet, ikke minst utenfor EU, og gi kunnskaper som kan brukes også i andre deler av verden.
(Dette er betalt reklame.)

1-10 of 20