Aktuelt‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Faggruppe etologi og husdyrmiljø på UMB

lagt inn 6. nov. 2011, 02:18 av Gry Løberg
På UMB finner vi landets største fagmiljø for husdyretologi. Faggruppa har bred kompetanse innen etologi og husdyrmiljø og innen de fleste arter av husdyr, samt hund og katt.
 
Hovedtyngden av forskningen er relatert til dyrevelferd og etablering av kunnskap for å forstå husdyras atferd i forhold til det fysiske og sosiale miljøet, samt i forholdet til mennesket. Det legges vekt på grunnleggende kunnskap om hvordan atferd utvikles som et samspill mellom gener og miljøpåvirkninger fra fosterstadiet (prenatalt stress) til voksent individ. Videre utforskes emosjonell atferd som indikator på velferdsnivået. Innen husdyrmiljø arbeides det med forholdet mellom sosial atferd og fysiske miljøfaktorer hos storfe og svin. Innen selskapsdyr har vi undersøkt forholdet mellom dyr og mennesker, og arvbarhet av atferdsegenskaper hos ulike raser av hund og katt.

Forskergruppa er opptatt av dyr-menneskeinteraksjoner – begge veier. Menneskets atferd overfor dyr kan ha stor betydning for dyrets velferd. Til gjengjeld kan kontakt med dyr ha positive effekter på menneskets fysiske og psykiske helse. Vi arbeider derfor med å evaluere effekter på den psykiske helsen til mennesker med psykiske lidelser av å arbeide på gardsbruk med husdyr (grønn omsorg). Dette innebærer et samarbeid mellom etologi og psykiatri.

Forskergruppa har omfattende internasjonalt forskningssamarbeid, innen Norden og ellers i Europa. Forskergruppa har en lederrolle i Europa innen studier av prenatalt stress hos husdyr og grønn omsorg med husdyr. Oppfølgingen av Stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd i form av et nytt forskningsprogram på dyrevelferd vil få stor betydning for forskergruppa i årene framover.
Comments