Aktuelt‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Prof. Morten Bakken (1954-2011)

lagt inn 12. jun. 2011, 05:21 av Randi Helene Tillung   [ oppdatert 23. okt. 2011, 23:45 ]
Det er med sorg vi mottar beskjeden om at en stor etolog og en god venn måtte gi tapt for kreften, etter flere års tapper kamp. Professor Morten Bakken var ikke den som ga seg lett og hans brennende engasjement for sitt arbeid var noe av det som holdt motet hans oppe i de siste årene. Han døde 5. juni, 56 år gammel. Han var fra Fåberg ved Lillehammer, og verdsatte både familien og hjemstedet høyt.

Morten Bakken var utdannet zoolog med spesialretning etologi (dyreatferd) ved NTNU i Trondheim i 1981. Han startet sin vitenskapelige karriere med hovedfagsoppgaven der han viste at kjøttmeis med bred bryststripe var sosialt dominant over dem med smalere stripe. Etter noen år som lektor ved en ungdomsskole i Enebakk ble Bakken i 1987 tilsatt som forsker i etologi ved det som nå heter Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved UMB. Han ble førsteamanuensis i 1997 og professor i 2002. En periode var han også prorektor for forskning ved UMB. Bakken ble raskt den faglige drivkraften bak instituttets forskning på atferd og velferd hos pelsdyr, noe han deltok i helt til det siste. Dette var tema for doktoravhandlingen som han forsvarte i 1994. Han var spesielt opptatt av at spørsmålet om pelsdyras velferd måtte avklares på objektivt vitenskapelig grunnlag, og spesielt med basis i evolusjonære forklaringer, og ikke ut fra folkelig synsing. 

Med sin faglige entusiasme og sterke engasjement for at husdyrforskningen må ha basis i grunnleggende kunnskap i biologi og atferdsøkologi deltok Bakken ivrig i en lang rekke prosjekter innen de fleste husdyrarter. Han samarbeidet med forskere innen andre husdyrfag, fysiologi og veterinærmedisin, og bidro således til god, tverrfaglig forskning. Slik var han en inspirerende samarbeidspartner for et stort antall forskere både ved UMB og andre forskningsinstitusjoner, og han nøt stor anerkjennelse internasjonalt. Bakken var en pioner innen studier av prenatalt stress hos husdyr, et felt vi viderefører i dag. Bakken har en stor vitenskapelig produksjon gjennom 30 år, med rundt 80 vitenskapelige artikler og rundt 250 andre artikler og foredrag. Han veiledet mange stipendiater til en doktorgrad. 

Bakken var en fremragende foreleser som studentene satte stor pris på. Han var en populær mastergradsveileder som satte store krav til sine studenter. Han fungerte også som mentor og inspirator for andre forskere som satte stor pris på de gode samtalene og intense faglige diskusjoner. Han var en stor tenker innenfor atferdsbiologien.
Blant alle dyreartene var det hunden som lå Bakkens hjerte nærmest. Han var Norges fremste fagperson på hundens etologi og ivret for at hundeeierne skulle kjenne bedre til hundens atferdsegenskaper og ta hensyn til dette i avlsarbeidet, slik at vi fikk bedre hunder og enda lykkeligere hundeeiere. Han var ofte ut og holdt foredrag for hundeeiere og på kurs for nye hundeinstruktører og hadde en klar filosofi omkring læringsmetoder på hund.

Morten Bakkens bortgang har etterlatt seg et faglig og personlig tomrom ved instituttet og i norsk etologi som det ikke er lett å fylle. Hans faglige prinsipper og metoder vil leve videre som en inspirasjon for vårt videre arbeid. Våre tanker i denne tiden går spesielt til hans kjære Karna, som var en solid støtte for Morten i mer enn 30 år.

BJARNE O. BRAASTAD, INGER LISE ANDERSEN, ODD VANGEN
Comments