Innspill til høring – endringer i Dyrevelferdsloven § 32

lagt inn 26. sep. 2018, 00:42 av Petrine Austvik Gullesen

15. mai 2017 sendte FNE innspill til høring angående endringsforslag til Dyrevelferdsloven § 32, om Mattilsynets vedtaksrett i saker hvor dyret ikke kan leveres tilbake til eier. 

FNE ser at det kan være fordeler ved tvungen omplassering av dyret framfor avliving. Det viktigste er at dyrets atferdsbehov ivaretas, både av hensyn til art, rase og individ (Dyrevelferdsloven § 23). God dyrevelferd kan kun måles ut fra det enkelte individ. Det er derfor særlig viktig at dyret vurderes både av etolog og veterinær, slik at omplassering kan foregå innenfor rammer som ivaretar dyrets atferdsmessige behov og velferd

les hele innspillet i dokumentet som ligger vedlagt 

Dyrevelferd - Idealisme eller vitenskap?

lagt inn 24. sep. 2018, 06:02 av Petrine Austvik Gullesen

Dyrevelferd har fått et stadig økende mediefokus, noe vi i Foreningen Norske Etologer (FNE) er glade for.
Som fag- og medlemsorganisasjon innen etologi er vårt fokus å fremme kunnskap om dyrs atferd. Etologi er et etablert et fagfelt med spesialisering innen atferdsbasert dyrevelferd.

Les mer i kronikken som ble publisert i Nationen 24.09.2018

http://www.nationen.no/kronikk/idealisme-eller-vitenskap/

Pelsdyrhold

lagt inn 15. des. 2016, 04:31 av Bjarne O. Braastad

Foreningen Norske Etologer (FNE) er spurt om vårt syn på pelsdyrhold. Vi er en faglig organisasjon og ingen interesseorganisasjon for annet enn etologer og etologi som fag. FNE er opptatt av at etologisk kunnskap blir brukt, enten en representerer myndigheter, dyreeiere eller en dyrevernorganisasjon. FNE mener videre at det er viktig å skille faglige vurderinger fra etiske vurderinger, men når en skal treffe viktige avgjørelser må både faglige og etiske vurderinger tas med i betraktning. Ulike medlemmer i FNE kan ha ulike etiske syn.

FNE har utarbeidet et notat om vårt prinsippielle syn på pelsdyrsaken, som FNEs leder presenterte på Stortingets høringsmøte 24.11.2016.
Notatet finner du nedenfor.

1-3 of 3