Dersom du synes etologi høres ut som noe for deg, finnes det flere steder som tilbyr bachelor og mastergrader i etologi, både i Norge og i utlandet. For å bli student på et universitet i Norge kreves det generell studiekompetanse, eller realkompetanse.
Yrkesmuligheter. Hvor finner vi etologer i dag?

Som ferdigutdannet etolog finnes det mange spennende jobbmuligheter! Under er en liten oversikt over hvor tidligere studenter har fått jobb, og eksempler på hvor fremtidige studenter kan finne jobb. Listen er ikke uttømmende. 

- Rådgiver hos Mattilsynet, Animalia, Nortura, Norges Bondelag, Landbruksdepartementet, Norsk landbruksrådgivning, Tine, Norsk sau og geit, Fjøssystemer, Felleskjøpet, kommuner eller fylkesmenn.

- Lektor i dyrefag, hundefag, hestefag eller naturbruk.

- Selvstendig næringsdrivende innen for eksempel dyre-relaterte virksomheter.

- Forsker hos for eksempel NIBIO, NINA, NTNU eller NMBU

Du finner også etologer i stillinger som jordbrukssjef i kommune eller fagsjef hos ulike aktører. Du kan i tillegg ha mulighet til å kvalifisere deg til videre studier og ta doktorgraden i etologi.