Stipendiatstilling i etologi ved NMBU

lagt inn 16. jan. 2018, 06:07 av Bjarne O. Braastad   [ oppdatert 16. jan. 2018, 06:07 ]

Det er ledig en stipendiatstilling (ph.d.-student) i etologi ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU i Ås. Veileder er professor i etologi Ruth C. Newberry. Forskningen omfatter miljøberikelser hos slaktekylling (broiler), som ledd i et EU-prosjekt. Søknadsfrist: 1. mars 2018. Se full utlysning her: 

Forsker i dyrevelferd

lagt inn 14. feb. 2017, 04:20 av Bjarne O. Braastad

Det er ledig en forskerstilling ved NORSØK som passer for etologer med doktorgrad: https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=50&rv=al&sort=akt&ID=9526780&s2=620558

PhD scholarship in ethology

lagt inn 21. jun. 2014, 00:59 av Gry Løberg   [ oppdatert 21. jun. 2014, 01:00 ]

The Department of Animal and Aquacultural Sciences at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU) has a vacant 3-year PhD position focused on canine ethology.

 

The Department of Animal and Aquacultural Sciences is recognised as a leading international learning institute focused on higher education in animal and aquacultural sciences. The ethology group, comprising three professors, one associate professor, two post-doctoral researchers, and multiple PhD and Master’s students, provides a stimulating and supportive research environment. In addition to working closely with ethologists specializing in canine ethology, the student will have the opportunity to interact with department faculty conducting research on canine genetics and nutrition. The department has a vigorous post-graduate student community, and is active in the teaching of courses and continuing education programs on canine ethology and breeding for behaviour consultants, dog breeders and trainers, and people using dogs in animal-assisted therapy.


Les mer 


http://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/103704/phd-scholarship-in-ethology-refno-14-03293  

Fagleder husdyrmiljø

lagt inn 11. mar. 2014, 12:53 av Lisa Linn Lorentzen   [ oppdatert 14. feb. 2017, 04:28 av Bjarne O. Braastad ]

I seksjon for dyrehelse og dyrevelferd i TINE Rådgiving på Ås er det ledig 100 % fast stilling som fagleder husdyrmiljø. Vi søker etter en person med bred erfaring innen melkeproduksjon og med kompetanse på husdyrmiljø, dyrevelferd og bygningsteknikk. Kontorsted vil være hos TINE Rådgiving på Ås i Akershus.

Arbeidsoppgaver:
Vedlikeholde og videreutvikle fagområdet husdyrmiljø, dyrevelferd, ventilasjon og bygningsteknikk i melkeproduksjonen (storfe og geit), med spesiell vekt på bærekraftig god drift, god dyrevelferd og effektiv, rasjonell produksjon
Utvikle, drifte og sette standard for rådgivning innen husdyrmiljø og bygg innen TINE Rådgiving.
Kompetanseoverføring og informasjonsvirksomhet fra relevant forskning i inn- og utland til TINEs rådgivingskorps og produsenter.
Bidra til tverrfaglig utvikling mellom fagområdene i TINE Rådgiving, spesielt rettet mot dyrevelferd, helse, økonomi, fôring og melkekvalitet, slik at melkeprodusentene kan få en helhetlig rådgiving 
Samarbeide med andre landbruksorganisasjoner innen storfe- og geitehold, samt offentlige institusjoner for å videreutvikle en sunn og bærekraftig melkeproduksjon (storfe og geit) for neste generasjons melkeprodusenter.
Du må også selv kunne selge rådgivning innen husdyrmiljø og bygg til våre medlemmer i ca. 50 % av stillingen.

Kvalifikasjoner:
Vi ønsker at du har kompetanse innen husdyrmiljø og bygningsteknikk på høgskole/universitetsnivå, har relevant yrkeserfaring fra melk- og kjøttproduksjon. Du må i ditt arbeid ha et sterkt fokus på god dyrevelferd og bærekraftig økonomi. Relevant praktisk bakgrunn vil være en stor fordel i stillingen. Du må beherske norsk godt både skriftlig og muntlig. En del reisevirksomhet kan påregnes.
Du må kunne arbeide selvstendig, og samtidig se helheten og skape samspill med andre i en stor samvirkeorganisasjon. Du må ha erfaring med håndtering av tekniske standarder/lovverk og dataprogrammer som nyttes for å tegne og beregne kostnader og dimensjoner i moderne bygg, samt evne å omsette denne kunnskapen i praktisk retta rådgiving. Du vil få ansvar for opplæring av, og sette standard for våre bygningsrådgivere. Vi ser etter en faglig dyktig, åpen, tydelig og initiativrik person, som er god til å kommunisere både med produsenter, andre rådgivere og fagpersoner. Vår faglige styrke skal ligge i helhetlig rådgiving til beste for bonden, i nært og tverrfaglig samarbeid med annen spisskompetanse i TINE Rådgiving slik som økonomi, dyrevelferd/helse, fôring, teknikk, melkekvalitet og Husdyrkontroll.

Lønn og vilkår etter avtale. TINE har gode pensjons- og forsikringsordninger.

1 doktorand i forskarutbildningsämnet

lagt inn 9. des. 2013, 13:22 av Gry Løberg

Utveckling av bildanalys som ett verktyg för att övervaka djurvälfärd i modern husdjursskötsel .
Doktoranden ska bedriva forskning för att med bildanalysteknologi identifiera riskfaktorer för djurhälsan, ffa rörelsestörningar, i nutida och framtida stallsystem för animalieproduktion. Detta ska ske genom kontinuerlig övervakning med bildanalys av djurens rörelser, positioner och interaktioner samt validering med traditionella beteendestudier och samkörning med djurhälsodata. Den forskarstuderande ska i samarbete med forskare i teamet ta fram underlag för att utveckla algoritmer som kopplar ihop avvikelser i beteendet med tidiga tecken på sjukdom eller skada. Arbetet kommer att bedrivas vid SLU Alnarp i nära samarbete med Matematikcentrum vid Lunds Universitet. I fältarbetet kommer bildanalysteknologin prövas praktiskt i djurbesättningar.

Spesialrådgiver bygg sau

lagt inn 16. okt. 2013, 05:01 av Lisa Linn Lorentzen   [ oppdatert 16. okt. 2013, 05:06 ]

Spesialrådgiver bygg sau

Da en av våre ansatte slutter, søker vi hans etterfølger i en 100 % stilling, som får hovedansvar for

 kompetanse og rådgivning innen bygninger og driftsløsninger for sau i hele landet. 

Kontorsted kan avtales. Stillingen rapporterer til fagrådgiver småfe i Nortura. 

Arbeidsoppgaver: 

 • ansvar for å gi våre medlemmer god faglig rådgivning i samband med nybygging/ombygging av driftsbygninger for sau
 • samarbeid med aktuelle fagmiljø internt og eksternt 

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • høyskoleutdanning, helst innen bygningsplanlegging
 • husdyrfaglig bakgrunn
 • gode samarbeidsevner og evne til å kommunisere
 • evne til å arbeide selvstendig og oppsøkende
 • erfaring med bruk av dataverktøy 

Vi tilbyr: 

 • utfordrende oppgaver innen arbeidsområdet
 • godt faglig miljø
 • lønn og arbeidsbetingelser etter avtale
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
Annonsen er henter fra finn.no

Daglig leder Polar Zoo

lagt inn 6. mar. 2013, 01:34 av Gry Løberg

Ansvarsområder:
 • Drive og utvikle Polar Zoo iht selskapets strategiplan
 • Eiere og underleverandører
 • Inntekt optimalisering og kostnadskontroll
 • Produktutvikling og kvalitetssikring ovenfor de ulike markedssegmenter
 • Ansvar for selskapets online salg
 • Drive aktiv PR jobb for Polar Zoo

Arbeidsoppgaver

 • Være en god leder med gode team egenskaper
 • Budsjett- og resultatansvar
 • God erfaring og gode kunnskaper i anvendelse av sosiale medier som arbeidsverktøy
 • Prosjektledelse
 • Være innovativ for å øke Polar Zoo sin reiselivsposisjon i det norske og utenlandske turist markedet
 • Sørge for at selskapets til enhver tid har riktig og nødvendig finansiering
 • Være oppdatert på mulige tilskudds og støtte ordninger fra Innovasjon Norge og andre offentlige finansieringsformer
 • Posisjonere Polar Zoo ovenfor Nord Norsk Reiseliv
 • Arbeide for optimal synlighet av Polar Zoo i media, alle reiselivskanaler inkl sosiale medier
 • Stimulere for at produktutvikling og kvalitetssikring
 • Sørge for det gode vertskap

Kandidat Profil

Alder: 35 +

Kjønn: Kvinne/mann

Du har høyere utdannelse fra høyskole eller universitet og minimum 5 års relevant erfaring fra bransje der du har arbeidet med kunderelasjoner,gjerne fra reiselivsbransjen eller servicenæring. Du bør helst ha erfaring med markedsføring/økonomi. Du behersker engelsk skriftlig og muntlig og gjerne et annet fremmedspråk i tillegg. Stillingen som Dagligleder medfører noe reisevirksomhet.

Erfaring:

 • Fordel med erfaring fra reiselivsbransjen eller servicenæring
 • Erfaring med å jobbe med salg og kundeoppfølging
 • Erfaring med relasjonsbygging
 • Har økonomisk forståelse
 • Erfaring med markedsføring og salg
 • Ledererfaring

Personlige Egenskaper:

 • Kundefokusert innstilling og høy resultatorientering
 • Relasjonsbygger
 • Gode analytiske evner
 • Tillitsskapende, konsekvent og nøyaktig
 • Selvstendig og målrettet med en strukturert og planmessig arbeidsform
 • Omgjengelig, fleksibel, trives med å jobbe i team
 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til å skape energi i selskapet
 • Evne til å samordne målgruppe, budskap og utforming
 • Løsningsorientert
 • Offensiv og initiativrik

Lærar i hundefag/smådyr – årsvikariat 100% stilling

lagt inn 5. mar. 2013, 10:44 av Gry Løberg   [ oppdatert 5. mar. 2013, 10:45 ]


Vi søkjer utåtvente, sjølvstendige og samarbeidsvillige personar som ønskjer å være med i
teamet rundt undervisninga på hund og smådyr ved skulen. Undervisninga vil være både 
praktisk og teoretisk.

Vi søkjer ein person med god praktisk og teoretisk dyre kunnskap, og fortrinnsvis høgare 
utdanning innafor fagfeltet.

For stillinga gjeld vanlege fylkeskommunale tilsetjingsvilkår. 
Til alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse, 
jmfr opplæringslova. 
Den som skal tilsetjast i vidaregåande skule må leggje fram politiattest.

Alle ny tilsetjingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 månader.

For nærare informasjon om stillinga kan du kontakte assisterande rektor 
Magnus Vaktskjold på Tlf. 48221570, [email protected]

Tiltreding 01.08.2013

Søknadsfrist 22.03.2013

Postdocs, PhD students and technicians wanted!

lagt inn 15. feb. 2013, 07:04 av Randi Helene Tillung   [ oppdatert 15. feb. 2013, 07:15 ]

Within the framework of the ERC-funded project "Genetics and epigenetics of animal welfare” (GENEWELL), we will expand and strengthen our research group:
 • Post doc: epigenetics of stress in chickens. (IFM82013800009)
 • Post doc: behaviour genetics of dogs. (IFM82013800010)
 • PhD-student: epigenetics of stress in chickens. (IFM82013800007)
 • PhD-student: behaviour genetics of dogs. (IFM82013800008)
 • Research engineer (1:e forskningsingenjör): lab management and method development. (IFM82013800071)
 • Research technician: breeding and assistance in chicken projects. (IFM82013800070)
 • Research technician: assistance in dog projects. (IFM82013800069)

More information and application instructions at  www.liu.se/jobbdb/or contact Per Jensen: [email protected].

GENEWELL researches genomic and epigenetics of welfare, behaviour and stress in chickens and dogs. It builds on an active research program developed over ten years :me, and you will be working tightly together with other people in the AVIAN Behaviour Genomics and Physiology group, led by professor Per Jensen. The group runs cutting edge chicken facilities and a well equipped molecular lab, and dog research infrastructure will be built up by the successful candidates.

Se vedlegg under for arbeidsannonse.

Forsker/fagansvarlig dyrevelferd

lagt inn 11. jul. 2012, 00:19 av Gry Løberg

Ved Veterinærinstituttet Oslo, Seksjon for sjukdomsforebygging og dyrevelferd, er det ledig stilling som forsker/fagansvarlig dyrevelferd.


Arbeidsoppgaver
Forskeren skal arbeide med dyrevelferd og vil være en av flere på seksjonen som arbeider innen dette feltet. Seksjonens arbeid innenfor dyrevelferd består primært i rådgiving og forvaltningsstøtte overfor Mattilsynet og departementene, sekretariatsfunksjon for Rådet for dyreetikk og deltakelse i ulike forskningsprosjekter. Det forventes at den som tilsettes deltar i eksisterende dyrevelferdsforskning og kan initiere nye prosjekter. Vedkommende skal dessuten bidra for best mulig utnyttelse og videreutvikling av Veterinærinstituttets samlede ressurser, på tvers av fagområder. Basert på den dagsaktuelle situasjonen og egne kvalifikasjoner vil den som ansettes kunne bli satt til andre arbeidsoppgaver innen Veterinærinstituttets arbeidsfelt (fiske- og landdyrhelse, beredskap og overvåking).

Kvalifikasjoner
Det søkes fortrinnsvis etter veterinær med doktorgrad, eller tilsvarende, og interesse for og erfaring fra dyrevelferdsforskning. Husdyretologer med svært relevant bakgrunn kan også søke. Erfaring med prosjektadministrasjon og søknadsskriving tillegges vekt. Kunnskap om tallbehandling og statistikk er ønskelig. Kjennskap til norsk terrestrisk og akvatisk dyrehold og til offentlig forvaltning innen dyrevelferdsområdet er en fordel. Interesse for dyreetikk er ønskelig. Personlige egenskaper som positivitet, gode samarbeidsevner, fleksibilitet, effektivitet, initiativ og selvstendighet tillegges stor vekt. Evne til å kommunisere godt skriftlig så vel som muntlig på norsk (eventuelt nordisk) og engelsk er nødvendig.

1-10 of 27