For medlemmer‎ > ‎Ledige stillinger‎ > ‎

1 doktorand i forskarutbildningsämnet

lagt inn 9. des. 2013, 13:22 av Gry Løberg
Utveckling av bildanalys som ett verktyg för att övervaka djurvälfärd i modern husdjursskötsel .
Doktoranden ska bedriva forskning för att med bildanalysteknologi identifiera riskfaktorer för djurhälsan, ffa rörelsestörningar, i nutida och framtida stallsystem för animalieproduktion. Detta ska ske genom kontinuerlig övervakning med bildanalys av djurens rörelser, positioner och interaktioner samt validering med traditionella beteendestudier och samkörning med djurhälsodata. Den forskarstuderande ska i samarbete med forskare i teamet ta fram underlag för att utveckla algoritmer som kopplar ihop avvikelser i beteendet med tidiga tecken på sjukdom eller skada. Arbetet kommer att bedrivas vid SLU Alnarp i nära samarbete med Matematikcentrum vid Lunds Universitet. I fältarbetet kommer bildanalysteknologin prövas praktiskt i djurbesättningar.

Comments