For medlemmer‎ > ‎Ledige stillinger‎ > ‎

Forsker/fagansvarlig dyrevelferd

lagt inn 11. jul. 2012, 00:19 av Gry Løberg
Ved Veterinærinstituttet Oslo, Seksjon for sjukdomsforebygging og dyrevelferd, er det ledig stilling som forsker/fagansvarlig dyrevelferd.


Arbeidsoppgaver
Forskeren skal arbeide med dyrevelferd og vil være en av flere på seksjonen som arbeider innen dette feltet. Seksjonens arbeid innenfor dyrevelferd består primært i rådgiving og forvaltningsstøtte overfor Mattilsynet og departementene, sekretariatsfunksjon for Rådet for dyreetikk og deltakelse i ulike forskningsprosjekter. Det forventes at den som tilsettes deltar i eksisterende dyrevelferdsforskning og kan initiere nye prosjekter. Vedkommende skal dessuten bidra for best mulig utnyttelse og videreutvikling av Veterinærinstituttets samlede ressurser, på tvers av fagområder. Basert på den dagsaktuelle situasjonen og egne kvalifikasjoner vil den som ansettes kunne bli satt til andre arbeidsoppgaver innen Veterinærinstituttets arbeidsfelt (fiske- og landdyrhelse, beredskap og overvåking).

Kvalifikasjoner
Det søkes fortrinnsvis etter veterinær med doktorgrad, eller tilsvarende, og interesse for og erfaring fra dyrevelferdsforskning. Husdyretologer med svært relevant bakgrunn kan også søke. Erfaring med prosjektadministrasjon og søknadsskriving tillegges vekt. Kunnskap om tallbehandling og statistikk er ønskelig. Kjennskap til norsk terrestrisk og akvatisk dyrehold og til offentlig forvaltning innen dyrevelferdsområdet er en fordel. Interesse for dyreetikk er ønskelig. Personlige egenskaper som positivitet, gode samarbeidsevner, fleksibilitet, effektivitet, initiativ og selvstendighet tillegges stor vekt. Evne til å kommunisere godt skriftlig så vel som muntlig på norsk (eventuelt nordisk) og engelsk er nødvendig.