For medlemmer‎ > ‎Ledige stillinger‎ > ‎

Veterinær og sivilagronom/biolog/veterinær - to faste stillinger

lagt inn 23. okt. 2011, 23:52 av Lisa Linn Lorentzen   [ oppdatert 25. okt. 2011, 02:22 av Randi Helene Tillung ]
Ved Mattilsynets hovedkontor i Oslo er det ledig to faste stillinger som rådgiver/seniorrådgiver i Regelverksavdelingen, Seksjon landdyrhelse og fôr.

Prioriterte oppgaver for seksjonen kommende år er arbeidet med ny dyrehelselov i EU og revidering av nasjonale forskrifter om dyrehelse. Til dette arbeidet søker vi en veterinær med relevant arbeidserfaring og gode språkkunnskaper. Videre er Norge i ferd med å implementere en større revisjon av regelverket knyttet til animalske biprodukter. Våre utfordringer og særinteresser er særlig knyttet til biprodukter fra fisk. Vi søker en person med utdannelse og bakgrunn fra arbeid med biprodukter og/eller fôr, gjerne sivilagronom, biolog, fiskerikandidat eller veterinær. Vår agenda blir på mange måter styrt fra EU, og begge stillingene vil dekke oppgaver relatert til regelverksutvikling innenfor hele seksjonens fagområde. Til stillingene følger reiseaktivitet med spennende arbeidsdager i Brussel.
 
 

 
Comments