Foreningen Norske Etologer ble etablert i 2011. Flere etologer hadde erfart at etologi er et ukjent fagområde for mange. Dette gjorde det vanskelig for etologer å få relevant arbeid og få fremmet sin fagkunnskap. Etologene hadde ikke hatt en felles samlingsplass for nettverksbygging, erfaringsutveksling og faglig oppdatering. 

Etter at flere etologer har snakket om denne utfordringen, ble det tatt initiativ til et interimsmøte i mars 2011 på UMB (nå NMBU). Her ble det etablert et interimsstyre som skulle jobbe frem vedtekter for foreningen.

Den 26. mai 2011 var det stiftelsesmøte og Foreningen Norske Etologer ble formelt stiftet.
 
 

Formål

 • Fremme kunnskap om og bruk av etologi i Norge.
 • Være en kompetansebase for etologi
 • Spre kunnskap til pressen om etologi og dyrevelferd
 • Fremme dyrevelferd basert på etologisk kunnskap
 • Fremme etologisk fagstoff i samfunnsdebatten
 • Fungere som et nettverk for etologer
 • Bidra til faglig oppdatering av etologer
 • Fremme bruk av etologisk kunnskap innen produksjonsdyr, laboratoriedyr, viltstell, zoologiske hager, sirkusdyr og sports- og familiedyr.
 • Fremme bruk av etologi i rettssystemet
 • Være høringsinstans i saker som har med atferd og velferd hos dyr å gjøre
 • Spre informasjon om ledige stillinger

Styre


Leder: Petrine Austvik Gullesen  post@etologi.no

Nestleder: Erica Hogstad Fjæran

Kasserer: Anne Marit Rød

Styremedlemmer:
Sofie Lillebø, Silje Klo Hansen  

Varamedlemmer: Agnethe-Irén Sandem, Johanna Gjøen (studentrepr.)

Sekretærfunksjoner dekkes opp av styret.

Valgkomité: Willy Tømmerberg, Iris T. Isaksen, Tony Penev
Revisor: Gro van der Meeren
Nettredaktør: Randi Helene Tillung og Bjarne O. Braastad

Les mer om styret her