Bakgrunn:
Flere etologer hadde erfart at etologi er et ukjent fagområde for mange. Dette gjorde det vanskelig for etologer å få relevant arbeid og få fremmet sin fagkunnskap. Etologene hadde ikke hatt en felles samlingsplass for nettverksbygging, erfaringsutveksling og faglig oppdatering. 

Etter at flere etologer har snakket om denne utfordringen, ble det tatt initiativ til et interimsmøte i mars 2011 på UMB (nå NMBU). Her ble det etablert et interimsstyre som skulle jobbe frem vedtekter for foreningen.

Den 26. mai 2011 var det stiftelsesmøte og Foreningen Norske Etologer ble formelt stiftet.

Foreningen Norske etologer(FNE) ser at behovet for at etologi som fagfelt bør synliggjøres slik at en får økt  kompetanse innen dyrevelferd og dyrehold. FNE har flere frivillige medlemmer som jobber med ulike prosjekter for å få til dette.  

Ønsker du å støtte foreningens arbeid? 
vipps gjerne et ønsket beløp til kontoen vår, eller meld deg inn som medlem! 

Vippskonto: #71283 Foreningen Norske Etologer
 
 

Formål

 • Fremme kunnskap om og bruk av etologi i Norge.
 • Være en kompetansebase for etologi
 • Spre kunnskap til pressen om etologi og dyrevelferd
 • Fremme dyrevelferd basert på etologisk kunnskap
 • Fremme etologisk fagstoff i samfunnsdebatten
 • Fungere som et nettverk for etologer
 • Bidra til faglig oppdatering av etologer
 • Fremme bruk av etologisk kunnskap innen produksjonsdyr, laboratoriedyr, viltstell, zoologiske hager, sirkusdyr og sports- og familiedyr.
 • Fremme bruk av etologi i rettssystemet
 • Være høringsinstans i saker som har med atferd og velferd hos dyr å gjøre
 • Spre informasjon om ledige stillinger

Styret 2019

Leder: Petrine Austvik Gullesen  [email protected]

Nestleder: Erica Hogstad Fjæran

Kasserer: Silje Klo Hansen  

Styremedlemmer:
 Cecilie Blakstad Løkken, Birgitte Seehus

Studentmedlemmer: Karoline Måseide Thomassen

Varamedlemmer: Gry Eskeland


Sekretærfunksjoner dekkes opp av styret.

Valgkomité 2019: Agnethe-Irén Sandem, Anne Marit Rød, Tony Penev
Revisor: Gro van der Meeren
Nettredaktør: Randi Helene Tillung og Bjarne O. Braastad

Les mer om styret her