Medlemskap

Foreningen Norske Etologer har fire typer medlemskap: 

  • Hovedmedlemskap
  • Studentmedlemmer
  • Støttemedlemmer
  • Æresmedlem
For hovedmedlemskap kreves en mastergrad eller PhD i etologi, atferdsbiologi eller tilsvarende.
Studentmedlemmer er studenter som tar sikte på et studieløp som kvalifiserer til å bli hovedmedlem.
Støttemedlem er medlemmer som støtter foreningens formål. 
Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer som over tid har gjort en betydelig og ekstraordinær innsats for foreningen og/eller dens formål.

Alle medlemmer må identifisere seg med foreningens formål. Se vedtektene for utdyping av formål og medlemskap. Søknad om medlemskap sendes styret, som behandler innkomne søknader på ordinære styremøter
.

Du finner mer utdypende informasjon om medlemskap i våre vedtekter

Undersider (1): Søknad om medlemsskap